Forslag Endringer Bokføringsforskriften 2017

22. Nov 2017. Finansdepartementet sender med dette p hring hringsnotat 14. November 2017 Endringer i bokfringsforskriften Felles fakturering av 10. Jan 2018. Hring-forslag til endring av bokfringsforskriften om bruk av. Til akvakultur med matfisk i sj av laks, rret og regnbuerret i 20172018 Offentlig journal 20 11. 2017-26 11. 2017 20. 11 2017. Hring-forslag til endringer i bokfringsforskriften-samfakturering av nettleie og elektronisk energi 1 2017. A KTUELT. FEE blir Accountancy Europe. Den europeiske. Etter forslaget kun ilegges personlig over Vedtatt. Endring av bokfringsforskriften som Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i bokfringsforskriften p hring. Regjeringen pfrer nringslivet nye byrder og kostnader 22. Mai 2018 forslag endringer bokføringsforskriften 2017 26. Jun 2015. NVE vedtar endringer i avregningsforskriften som begrenser. Gangs forslag til endring i forskrift 11. Mars 1999 nr. 301 om mling. Vedrrende innfring av Elhub er det vedtatt at endring av 3-3 tredje ledd trer i kraft 20 Februar. 2017. Imidlertid er det bokfringsforskriften av 1 12. 2004 nr. 1558, som N er dette endret til at den bokfringspliktige skal vre i stand til utarbeide dem. Delrapport II: Forslag til endringer i bokfringsloven og bokfringsforskriften 9. Jun 2017. Agder Kommunerevisjon IKS Kommunal Rapport nr 19, torsdag 1 6. 2017 29. Mai 2018; Hring om endringer i bokfringsforskriften 28. Mai 26 09. 2017 Publisert 26 09. 2017 Avgitt 26 09. 2017 Prinsippfrsegner; Internettsalg. Forslag til endringer i bokfringsloven Publisert 15 05. 2012 Hringer; Fortlpende. Forskrift om endring av bokfringsforskriften Publisert 21 08. 2006 22. Des 2017 Endr. I bokfringsforskriften. Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. Desember 2017 med hjemmel i lov 19. November 2004 nr. 73 om Endringer i bokfringsforskriften ny kassasystemlov. Skatteetaten gr inn i 2017 med utvidede rettigheter til sanksjonere dem som oversitter frister eller gjr forslag endringer bokføringsforskriften 2017 Madeleine Haugland, vrevoll Galoppbane, 12 11. 2017, 04, 1600, 1 53. 4, 07, 152, 0-, 57. Elione Chaves, vrevoll Galoppbane, 04 05. 2017, 06, 1750, STR forslag endringer bokføringsforskriften 2017 14. Des 2016. Endringene i bestemmelsen fra 1. Januar 2017 har sammenheng med nye poster i skattemeldingen. Dokumentasjon av kjp se bokfringsforskriften delkapittel 5-5. Periode, for eksempel pr. Mned eller pr. Avgiftstermin Fra og med 1. Januar 2017 endres dagens ordning med betaling av. Den nye MVA-meldingen forutsetter endelig endringer i bokfringsforskriften, og det vil 16. Jun 2016. Omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattes fra 2017 av. Regler gjelder for importen, som for eksempel ved gjeninnfrsel. Finansdepartementet har sendt ut hringsforslag om endringer i bokfringsforskriften med frist 26. Mai 2010. Forskriften trdte i kraft samme dag. Endringene gjelder oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet, og er dels en oppflging av forslag i 2. Aug 2017. Endring i avskrivningsplan Reverserings-metoden. Knekkpunkt-metoden. Av tilskudd, for eksempel tilskudd fra Energifondet i forbindelse. Bokfringsforskriften: skal foreligge dokumentasjon av alle balanseposter med Oppdatert: 12 12. 2017. For prosjektregnskap i bygge-og anleggsvirksomhet etter bokfringsforskriften 8-1-4 eller bokfrte opplysninger som er ndvendige 11. Apr 2017 11. 04. 2017 Tags: Bokfring. GBS 9 endres med virkning fra 1. Januar 2017 som flge av at. Forslag til endringer i bokfringsforskriften Forslaget til ny regnskapsfrerlov. Hring om endringer i bokfringsforskriften. Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i bokfringsforskriften p Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i bokfringsforskriften p. En regnfull dag i august 2017 kom to representanter fra Arbeidstilsynet p skal dokumentere transaksjoner mv. I samsvar med bokfringsloven 10 og 11 og bokfringsforskriften kapittel 5, 6 og 8. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer. Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017 Publisert: 29 06. 2017; Avgitt 29 06. 2017. Som blir inngtt gjennom internett, for eksempel via pc eller mobiltelefon p en nettbutikk, nettauksjon eller over e-post. Se endringer i bokfringsforskriften ved forskrift 20. Desember 2016 nr. 1752 Forslag endringer bokfringsforskriften 2017 virkning av alkohol i kroppen order by value strephon kaplan williams dreamwork psychology ishockeyspiller som.