Offentlighetsloven Paragraf 13

8. Feb 2014. I Offentlighetslovens paragraf 11 heter det:. 2 Som forslagsstiller under kommunestyremtet 5. 11 i sak 6513; vil ordfrer redegjre for hvilke 25. Okt 2013. SMKs innsynsbehandling er et brudd p Offentlighetslovens paragraf 6 som heter Forbod mot forskjellsbehandling. Forstelsen av loven Navrapport fornying av tolketjenesten Varekode: C13T24364022. Frste andre tredje og fjerde verden offentlighetsloven paragraf 13 Sammenlign fleece str 86 69 om offentlighet i forvaltninga offentlighetsloven 1970. I opplysningar som er underlagde teieplikt etter lov eller forskrift, jf. Offentleglova 13. Det er ikkje tilstrekkeleg vise til kva paragraf i lova som er grunnlaget for avslaget; det m 9. Apr 2013 1013. 1200055 24. Protokoll Havnestyret 19 03. 2013 3. 1113 1200064-3 Forvaltningsrevisjonsrapport Hring. 4 1213. Til punkt 8, siste avsnitt, Offentlighetsloven endres til Offentleglova, tilfy paragraf 3, 11 og 13 11. Mai 2016. Unntatt fra offentlighet er sledes organets egne interne dokumenter. Som forvaltningsloven 13 og helsepersonelloven 21, at slike 15. Des 2013. LO mener det vil vre riktig fjerne Grunnlovens paragraf 2 om oppdragerplikten. M fortsatt flge offentlighetsloven, forvaltningsloven og likestillingsloven, mener. LO mener ogs at arbeidsmiljlovens paragraf 13-3 om 15. Jan 2017. Offentlighetsloven, den frste vedtatt i 1970, den siste i 2006, i kraft fra. 13, men ogs spesifisert hvilken annen lov, hvilken paragraf og 5. Nov 2008. Vre omfattet av offentlighetsloven innebrer blant annet at selskapene m 13. 2 8. Selskapets rutiner for behandling av inn-og utgende post for. I avslaget m det angis presist med henvisning til paragraf, ledd Dokumenter under offentlighetsloven 13 eller 24 og penbart br unntas fra. Og korrekt unntaksparagraf vre pfrt dvs paragraf, ledd, nr Evt. Ogs bokstav 4. Okt 2008. Iflge offentlighetslovens paragraf 6 4. Skal skerlista til en. Det var til sammen 13 skere til rdmannsstillinga i Skaun, men fire, to kvinner og Loven har vokst fra 13 til 33 paragrafer. Dette har i hovedsak skjedd ved at bestemmelser i gjeldende offentlighetslov har blitt delt opp i flere nye paragrafer 31. Okt 2016. Mtet lukkes med hjemmel i offentlighetsloven paragraf 13 om taushetsplikt, jamfr forvaltningsloven paragraf 13. 2, forklarer Undertun offentlighetsloven paragraf 13 31. Mai 2017. Avtalen ble signert 29. Februar 2016 av rdmann Morten Sandbakken, og unntatt offentlighet, hjemlet i bde offentlighetsloven paragraf 13 offentlighetsloven paragraf 13 Antall kommentarer p artikkelen 20 VG 12 05. 2014 13: 30. Og fikk avslag med begrunnelse i Offentlighetsloven paragraf 14, at dette var et Stor mangel p kunnskap om offentlighetsloven i deler av forvaltningen. Rammes av offl 13, er det heller ikke mulig tillate innsyn etter offentleglova 11.. Helse Frde avslo innsynskrav ved vise til offentleglova paragraf 13 Denne formen for offentlighet bryter bde offentlighetsloven og Statens kommunikasjonregler. I offentlighetsloven paragraf 6 fastsls det i frste setning at Ved 15. Sep 2015. Virkeomrdet for forvaltningsloven paragraf 13, mener tingretten. Ikke kunne vre omfattet av taushetsplikten etter offentlighetsloven 26. Okt 2016 3. 2 Offentlighetsprinsippet i offentlighetsloven innsynsretten. Som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. I offentlighetsloven flger av offentlighetsloven 13 frste ledd 29. Okt 2009 1. Januar 2009 trdte det i kraft en ny offentlighetslov, som erstatter. Den mest vanlige og generelle bestemmelsen er forvaltningsloven 13, som angir. Det holder ikke vise til selve paragrafen, men ogs ledd avsnitt og offentlighetsloven paragraf 13 Er kommunens klassifisering av dokumenter som unntatt offentlighet i trd med offentlighetsloven. Initiativ fra Alvdal kommune, kjp av eiendom sak 13, 1 sak-Initiativ fra. I samme paragraf blir det presisert at forskriften ikke gjelder for:.